HoistSense ile Vinciniz Çağ Atlayacak

 • İş Güvenliğinde Yeni Bir Kavram

  İş güvenliği ve makina denetlemeleri için gelişmiş ülkelerde özel denetçi firmaların kontrollerinde
  yıllık periyodik bakımların gerçekleşmemesi durumunda denetçi makinanın çalışmasını durdurma
  yetkisine sahiptir. Bu kontrollerde en önemli sayılan vincin güvenli
  çalışma periyodudur(SWP). Bu veriler ışığında makinanın ekipman ve parçaları kontrol edilip normlara
  uygunluk belgesi bir yıl sonra yenilenmek şartı ile makina çalışabilme onayı verilir.
  Türkiyede ise yıllık periyodik bakımların gerçekleşmemesi durumunda makine tamamen
  kullanıcının insiyatifine bırakılmıştır. Yurt dışındaki gibi özerk denetçi firmalar bulunmadığından,
  ömrünü tamamlamış makinaların halen üretimlerde kullanıldığını ve bunlardan ötürü yaralanmalı
  ve ölümlü iş kazalarına sebebiyet verdiği görülmektedir.

  CMAK  Yükünüze Değer Verir

  Bu bağlamda gelişmiş Ülkelerde kullanılması zorunlu olan SWP (güvenli çalışma periyodu)
  nerdeyse makinaların tamamında kullanılmaktadır. Bizde siz değerli müşterilerimize yükünüze ve
  makinanıza değer vermek adına Mühendislerimizle AR-GE çalışmalarımızı yoğunlaştırarak
  HoistSense® adını verdiğimiz ürününü geliştirmiş bulunmaktayız. Bu ürün artık makinanıza
  değer katmakta,iş ve iş güvenliği kurallarına uymakta, paranıza değer katarak endüstriyel vinçlere
  çağ atlatıp verimliliğinizi arttırmaktadır.

 • ARTTIRILMIŞ RANDIMAN

  CMAK HoistSense’in diğer bir önemli fonksiyonu “UltraSpeed”. UltraSpeed fonksiyonu etkinken, vincinizin yüküne göre hızının belirlenmesini sağlar ve gerektiğinde tüm nominal hızlarını %150’ye kadar arttırarak işlem sürenizi %25 ie %50 arasında azaltır. Tabloda FEM çalışma grubuna göre sağlanan tasarruflar belirtilmiştir.

  • FEM ÇALIŞMA ÖMRÜ (Operasyon Saati)
   M4 M5 M6
   Hafif 6300 12500 25000
   Orta 3200 6300 12500
   Ağır 1600 3200 6300
   Çok Ağır 800 1600 3200
   *Tablo FEM 9.755 ‘e göre 10 Senelik Ekonomik
   Çalışma Ömrünü göstermektedir
   UltraSpeed ile Kazanılan Süre ( Operasyon Saati )
   M4 M5 M6
   Hafif 1575 3125 6250
   Orta 800 1575 3125
   Ağır 400 800 6300
   Çok Ağır 200 400 800
   *UltraSpeed Fonksiyonu ile Prosesinizde %25-50
   Daha Hızlı Çalışma Sağlar.
  Makine Ömrü Boyunca Edilecek İşçilik Tasarrufu ( Saatlik asgari ücret 6,30 TL )
  M4 M5 M6
  Hafif 9923 TL 19688 TL 39375 TL
  Orta 5040 TL 9923 TL 19688 TL
  Ağır 2520 TL 5040 TL 9923 TL
  Çok Ağır 1260 TL 2520 TL 5040 TL
 • Kantar Özelliği

  Kancaya bağlı yükün gerçek zamanlı gösterimi.Ekstradan uğraş gerektirmeden her bir yükün ağırlığı öğrenilebilir (Başka bir yere konularak ölçülmesi gerekmez). Bu sayede, özellikle sevkiyat ve mal kabul alanları üzerinde çalışan HoistSense‘li vinçler normal işlem süreniz dahilinde kancaya asılı ağırlığı öğrenebilirsiniz. Firmanıza sağlayabileceği tasarrufu şu şekilde özetleyebiliriz:

  Örnek

  • Haftalık Boşaltılan Araç Adedi: 2
  • Haftalık Yüklenen Araç Adedi: 2
  • Boş-Dolu Kantar Kullanım Fiyatı: 20 TL
  • Senelik Tasarruf (50 Çalışma Haftası): 4000 TL
  • Makine Ömrü Boyunca ( 10 Sene ) Yapılacak Tasarruf : 40000 TL
 • Servis Optimizasyonu

  Önleyici servis zamanları için uyarıcı alarmların dinamik olarak ayarlanması. Geçmiş servis zamanlarının kayıt altında tutulması.Makine üzerinde bulunan ekran sayesinde bir sonraki servise kalan çalışma saatini göstermektedir. Makine bozulma ihtimalini minumuma indirgemek ve önceden belirlenen tarihlerde önleyici bakımlarının düzenli şekilde yapılmasını sağlar. Makine arızası veya eskimesinden kaynaklanabilecek iş kazalarını önlemek için yardımcı olur.

  Bilgilendirme Ekranı

  Ceraskal üzerine direkt olarak monte edilmiş LED ekran sayesinde, HoistSense, kullanıcıları ve servis ekiplerini kritik önemdeki bilgiler ile sürekli olarak güncel tutar.

  • Toplam çalışma süresi ( Operasyon Saati )
  • Engellenen aşırı yükleme sayısı
  • Bir sonraki servise kalan çalışma saati – dinamik
  • Kalan güvenli çalışma süresi – SWP%
  • Kaldırma motorunun toplam çalışma süresi
  • Ortalama yük
  • Yapılan servis kayıtları
  • Yükleme tayfı (Hafif, Orta, Ağır, Çok Ağır,) Hangi çalışma sınıfında çalıştığının gerçek
   zamanlı olarak tesbiti.